Đóng
Kỹ thuật bóng đá

PHÂN LOẠI CÁC KỸ THUẬT TRONG BÓNG ĐÁ

Kỹ thuật bóng đá và cách phân loại các kỹ thuật bóng đá.

Hoạt động trong thể thao nói chung và hoạt động trong bóng đá nói riêng là tổ hợp các hoạt động mang tính chất tổng hợp, việc phân chia các loại kỹ thuật bóng đá chủ yếu đến từ kiến thức lí luận trong bóng đá và chủ yếu mang giá trị trong giai đoạn giảng dạy kỹ thuật bóng đá lúc ban đầu là chủ yếu.

Dựa vào tính chất chuyên biệt của động tác và cũng như sự thông thông dụng của các động tác kỹ thuật bóng đá ma chia các nội dung kỹ thuật thành hai nhóm lớn:

– Nhóm kỹ thuật không bóng trong bóng đá

– Nhóm kỹ thuật có bóng

Kỹ thuật bóng đá

Kỹ thuật bóng đá

Nhóm kỹ thuật không bóng là tổ hợp các nhóm kỹ thuật mang tính chất tự nhiên của con người ví dụ như chạy, nhảy, đi …

Nhóm kỹ thuật có bóng trong bóng đá là tổ hợp các hoạt động có tính chất chuyên biệt và chỉ được phép tiến hành trong điều kiện khuôn khổ mà điều luật cho phép. trong kỹ thuật có bóng được chia thành hai nhóm chính khác nhau đó là kỹ thuật của các vận động viên ở các vị trí khác nhau trên sân,  nhóm còn lại là kỹ thuật thủ môn. sự khác nhau ở đây chủ yếu là do sự quy định của luật bóng đá, thủ môn ngoài việc sử dụng các kỹ thuật được phép trong khuôn khổ của luật bóng đá thì còn được phép dùng tay chơi bóng trong khu vực 16m50 của mình.

Tổng hợp phân loại nội dung kỹ thuật bóng đá

Kỹ thuật bóng đá

– Hoạt động không bóng:

– chạy chia thành 4 loại chạy bình thường, chạy ngang, chạy giật lùi, chạy chữ chi

– nhảy: gồm có nhảy có đà và nhảy không đà.

– đổi hướng, đi bộ.

– Hoạt động có bóng:

Kỹ thuật Dừng bóng bằng lòng bàn chân, mu giữa, mu ngoài, đùi, ngực, đầu.

Kỹ thuật dẫn bóng bằng lòng bàn chân, mu giữa, mu ngoài, mu trong.

kỹ thuật động tác giả có bóng và không có bóng.

Kỹ thuật tranh cướp bóng trước mặt, sau lưng, bên canh.

Kỹ thuật ném biên có đà và không có đà.

Kỹ thuật đá bóng và đánh đầu:  đá bóng bằng lòng bàn chân, mu trong, mu giữa, mu ngoài, mũi chân.

đánh đầu có đà và không có đà

Kỹ thuật thủ môn:  gồm kỹ thuật phòng thủ và kỹ thuật tấn công.

Hoạt động trong bóng đá là tổ hợp của các kỹ thuật vừa nêu kết hợp tùy thuộc vào từng thời điểm, từng vị trí chuyên biệt để áp dụng các kỹ thuật chuyên biệt khác nhau trong bóng đá nhằm áp dụng vào trận đấu. kỹ thuật bóng đá hiểu theo hai khái niệm là kỹ thuật có bóng và kỹ thuật không bóng.

Khóa Huấn Luyện Related